สถานการณ์ COVID-19 ในปรเทศไทยนั้นถึงไม่ได้รุนแรงแบบในหลายๆประเทศแต่ก็ไม่สามารถพูดได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่เราจะนิ่งนอนใจได้นะคะ ในหลายภาคส่วนต่างผนึกกำลังในการรับมือกับ COVID-19 กันอย่างเต็มที่ แต่ที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงในครั้งนี้มากที่สุด ก็คงหนีไม่พ้นโรงพยาบาลต่างๆที่เป็นทำหน้าในการดูแลรักษาและตรวจสอบหาผู้ติดเชื้อจากกลุ่มเสี่ยง.. ที่มีเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆทุกวัน

 

ด้วยเหตุนี้.. ทำให้ บริษัท เอวี โปรเจคท์ จำกัด ผู้ประกอบการธุรกิจอีเว้นท์, บริษัท เดอะฟิฟธ์ เธอร์สเดย์ จำกัด ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์เอเจนซี่ และบริษัท อีไอบิซ จำกัด ผู้ประกอบการด้านดิจิตอลดิสเพลย์และไอทีโซลูชั่น โดยความร่วมมือของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือสรพ. ได้จัดทำเว็บไซต์ www.helpfromhome.info ซึ่งเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลความต้องการของโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ ว่าแต่ละที่ขาดแคลนอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์บ้าง ขาดจำนวนเท่าไหร่ โดยข้อมูลที่ได้รับมาเป็นข้อมูลจากทางโรงพยาบาล กอปรกับการที่ประชาชนเอก็ต้องการที่จะส่งความช่วยเหลือที่แบบที่ตนเองจะทำได้.. ซึ่งส่วนมากก็จะมาในรูปของสิ่งของบริจาค แต่หลายครั้งที่ของบริจาคเหล่านั้น ไปไม่ถึงโรงพยาบาลที่ต้องการจริงๆ.. ซึ่งตรงนี้แหละค่ะที่ Help From Home จะเข้ามาช่วยประสานให้ของบริจาค และผู้รับบริจาคเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

วัตถุประสงค์โครงการจัดทําเว็ปไซต์ Help From Home                

  • เป็นสื่อกลางให้ข้อมูลที่แม่นยํา เชื่อถือได้ เข้าใจได้ง่าย ถึงสถานะความต้องการ อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ของบุคลากรทางการแพทย์ ระหว่างประชาชนที่ประสงค์จะบริจาค และโรง พยาบาลของรัฐ ในทุกภาคส่วน
  • ให้ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้ ในการคัดเลือกอุปกรณ์ป้องกันตนเองของบุคลากร ทางการแพทย์ที่จะนําไปบริจาค ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของ โรงพยาบาล โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์เป็นสําคัญ
  • เป็นสื่อกลางในการให้องค์ความรู้ในการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันตัวเองให้กับบุคลากร ทางการแพทย์ ให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด    

โดยผู้ที่ต้องการบริจาคสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.helpfromhome.info ซึ่งจะแยกให้เห็นอย่างชัดเจนว่าโรงพยาบาลใดที่ต้องการ หรืออุปกรณ์ใดที่กำลังขาดแคลน โดยจะไล่ระดับความการจากมากไปน้อยด้วยสี สีแดง คือต้องการด่วนมาก สีส้ม คือรองลงมา ตามด้วยสีเหลืองและสีเขียวค่ะ