สัปดาห์นี้จะมีวันสำคัญทางศาสนาถึง 2 วัน คือ วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ใครที่ไม่สะดวกไปที่วัด ตอนนี้เราสามารถร่วมบุญผ่านช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บเวียนเทียน-เข้าพรรษาออนไลน์

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ร่วมกับ NextGen Solution, KAAB House (ค๊าปเฮาท์) และกลุ่มบริษัทเซิร์ช  โดยมีพระมหา ดร.ณัฐพงษ์ ฐิตปญโญ (นาคถ้ำ) เป็นที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรม ในโครงการสัปดาห์พุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 1-6 กรกฏาคมนี้ ทางช่องทางเวียนเทียนออนไลน์ดอดคอม และเข้าพรรษาออนไลน์ดอดคอม เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปทำกิจกรรมที่วัด ให้ร่วมทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานี้ได้ 

การเวียนเทียนออนไลน์นั้นจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2  แล้วซึ่งก่อนหน้านี้จัดขึ้นใน วันวิสาขบูชา เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยเปิดให้เราสร้างตัวละครแทนตัวเราไปเวียนเทียนผ่านออนไลน์ ซึ่งในวันอาสาฬหบูชาก็มีการเพิ่มฟีเจอร์ให้เรา เวียนเทียนเป็นคู่ หรือหมู่คณะพร้อมหน้ากลุ่มเพื่อหรือครอบครัว ซึ่งเราสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 1-6 กรกฎาคม 2563

ในส่วนของเว็บ เข้าพรรษาออนไลน์ดอทคอม นั้นจะมีกิจกรรมใช้พุทธศาสนิกชนได้เข้าร่วมตามแนวทางปฏิบัติทางพุทธศาสนา โดยสามารถร่วมสวดมนต์ หล่อเทียนคุณธรรมซึ่งเป็นข้อธรรมมะในเรื่องมงคลชีวิต 38 ประการ ทั้งยังสามารถชวนเพื่อน Challenge และ Share โดยเลือก ปวารณาตนจะ งดเหล้าเข้าพรรษา หรือ ถือศีล ตามวันที่แต่ละคนสะดวกไปยังช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ

ส่วนวันที่ 6 ซึ่งเป็นวันเข้าพรรษานั้นจะมีกิจกรรมตักบาตรดอกไม้ โดยใช้ดอกเข้าพรรษา ถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอรหันต์ทั้ง 8 ซึ่งเป็นประเพณีที่มีตำนานมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล มีความเชื่อกันว่าการตักบาตรดอกไม้เป็นการสร้างอานิสงส์ที่สูงส่งอย่างยิ่ง ทำให้ชีวิตมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข