โลกเรากำลังถึงยุคเปลี่ยนผ่านที่ทุกอย่างจะเชื่อมต่อถึงกันหมดผ่าน 5G โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่ทั่วโลกกำลังมุ่งสู่  Industry 4.0 ใครที่อยากรู้ว่าเทรนด์ของภูมิภาคกำลังเปลี่ยนไปในทิศทางไหนอย่าพลาดงานสัมมนาออนไลน์ APAC 5G Industry Forum

ด้วยสถานการณ์โควิด-19 กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่เร่งให้เกิด Digital Transformation ในแทบทุกอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น Industry 4.0 สำหรับภาคการผลิต, ด้านสาธารณสุข, ขนส่งจนไปถึงห่วงโซ่อุปทาน เพื่อทำให้หลายๆธุรกิจเดินหน้าและเติบโต การสร้างเฟรมเวิร์กด้านการค้าและดิจิทัลจึงเป็นสิ่งจำเป็น

นั่นจึงเกิดเป็นงานสัมมนาออนไลน์ที่ชื่อว่า APAC 5G Industry Forum  ที่เกิดจากการร่วมมือระหว่างสมาคม GSMA และ Huawei ที่รวมเอาพันธมิตรจากทุกภาคส่วน ทั้งผู้ให้บริการด้านโซลูชั่น จากหลายๆอุตสาหกรรม มาร่วมแสดงพลังของ 5G ที่มีโซลูชันหลากหลาย จนไปถึง Intelligent Edge ที่จะมาช่วยปลดล็อกโอกาสใหม่ๆในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ทั้งหมดนี้เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาระบบนิเวศ  รวมถึงเป็นแพลตฟอร์มเพื่อช่วยแบ่งปันประสบการณ์และสำรวจความเป็นไปได้ใหม่ๆที่เกิดจากความร่วมมือกัน เพื่อสร้างมูลค่าและทำให้เกิดความยั่งยืนในเอเชียแปซิฟิก

สำหรับคนที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://www.gsma.com/asia-pacific/gsma_events/apac5g-industry-forum/ โดยงานจะจัดขึ้นผ่าน Zoomในวันที่ 20 พฤษภาคมนี้ เวลา  14.00 – 17:30 ตามเวลาฮ่องกง (ส่วนเวลาไทยคือ 13.00 – 16.30 น.)