แอป LOCA และ แบรนด์รถยนต์ BYD ร่วมกันเปิดตัวโครงการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศลาว จุดประสงค์เพื่อต้องการลดต้นทุนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว โดยรถยนต์ที่จะใช้สำหรับโครงการนี้คือ BYD E2 สามารถวิ่งได้ 305 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ต่อการชาร์ตแบตเตอร์รี่ 1 ครั้ง

ความร่วมมือของทั้งสองมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลักดันความคิดริเริ่ม และเพื่อแสดงให้ผู้บริโภคเห็นว่ารถยนต์ไฟฟ้ามีความเกี่ยวข้องกับตลาดในประเทศลาวมากขึ้นและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของอาเซียน ในฐานะแบตเตอรี่ของอาเซียน โดยในโครงการดังกล่าว LOCA อยากให้ทุกคนเห็นว่าระยะทางที่รถยนต์ไฟฟ้าสามารถวิ่งได้ตอนนี้ไม่เป็นอุปสรรคเลย นอกจากนี้ยังช่วยให้คนขับแท็กซี่มีกำไรมากขึ้นด้วยเนื่องจากต้นทุนของรถยนต์ไฟฟ้าต่ำกว่ารถยนต์ธรรมดา

“หลังจากใช้รถยนต์ไฟฟ้าแล้ว ระยะทางในการเดินทางก็ไม่ใช่ปัญหา ถึงแม้ว่าบ้านของคุณจะอยู่เวียงจันทน์ ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองหลวง 70 กม.” ผู้อำนวยการ LOCA กล่าว เพราะตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าก็ไม่มีปัญหาเรื่องการเดินทางอีกเลย

ปัจจุบัน LOCA ได้กลายเป็นผู้ให้บริการขนส่งรายใหญ่ที่สุดในประเทศลาว โดยได้เปิดให้บริการใน 3 จังหวัด ได้แก่ นครหลวงเวียงจันทน์ หลวงพระบาง และจำปาสัก ล่าสุด LOCA ยังเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพและธุรกิจขนาดเล็กรายแรกที่ติด 100 อันดับแรกในเอเชีย ที่จัดโดย Forbes Asia

ที่มา: https://loca.la/blog/4276?fbclid=IwAR2eak4a0AE1g1YRGDv7kaHH-VuVrGYVUVw6PX97C3aiQew86_nskPnnWuA