ผลวิจัยล่าสุดพบว่าคนที่ติดอินเตอร์เน็ตมีการเปลี่ยนแปลงของสมองแบบเดียวกับคนที่ติดยาเสพติดหรือแอลกอฮอล์

นักวิจัยจาก Chinese Academy of Sciences Researchers ในประเทศจีนได้ทำการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างชายหญิงอายุตั้งแต่ 14-21 ปีจำนวน 35 คนโดยนำมาสแกนสมองเพื่อทำการศึกษา ซึ่งในกลุ่มตัวอย่างนี้มีจำนวน 17 คนที่ถูกระบุว่าเป็นผู้ที่ติดอินเตอร์เน็ต (internet addiction disorder : IAD) จากการประเมินด้วยการตอบคำถาม

หลังจากสแกนสมองเสร็จแล้วก็นำผลที่ได้มาเปรียบเทียบหาความแตกต่างระหว่างผู้ที่ติดอินเตอร์เน็ตและคนธรรมดาที่ไม่ได้มีอาการติดอินเตอร์เน็ต การค้นหาข้อแตกต่างนี้จะนำไปสู่การรักษาผู้ที่ติดอินเตอร์เน็ตได้ดียิ่งขึ้น

ด้วยการใช้ MRIs แบบพิเศษพบว่ามีความแตกต่างในชั้นเนื้อขาว (white matter) ของสมอง ส่วนนี้จะเป็นที่บรรจุของใยประสาท (nerve fibers) ซึ่งเชื่อมต่อกับสมองที่มีหน้าที่เกี่ยวกับ การแสดงอารมณ์, การตัดสินใจและการควบคุมตัวเอง ส่งผลให้ผู้ที่มีอาการติดอินเตอร์เน็ตไม่สามารถหยุดการกระทำใดการกระทำนึงได้ นอกจากนี้มันยังแสดงนัยยะให้เห็นถึงการเสพติดอย่างอื่นด้วย เช่น การติดยา การติดวิดีโอเกม ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงของสมองส่วนนี้ต่างจากคนปกติ

การวิจัยนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น ทางนักวิจัยคาดว่าการค้นพบครั้งนี้น่าจะนำไปสู่การวิธีรักษาการติดอินเตอร์เน็ต รวมถึงการเสพติดอื่นๆในรูปแบบใหม่ๆ

VIA Slashgear