เครื่องจักรที่จะทำงานในทะเลทรายได้ต้องอึดและทนพอสมควร เพราะต้องเจอที่ฝุ่นและทรายที่อาจเข้าไปอุดตันส่วนต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็นใบพัด, มอเตอร์, ท่อหรือเครื่องมืออื่นๆ เพื่อป้องกันความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่ตามมา ทางนักวิจัยได้ใช้สิ่งมีชีวิตในทะเลทรายอย่างเจ้าแมงป่องหางอ้วนสายพันธุ์สีเหลืองเป็นบทเรียน


แมงป่องปกป้องร่างกายของมันด้วยผิวที่มีความขรุขระเป็นร่องมีลักษณะคล้ายโครงกระดูก ด้วยการออกแบบชุดเกราะที่ดัดแปลงที่ช่วยให้อากาศไหลผ่านแบบเดียวกับหลังของแมงป่อง โดยที่ทรายไม่สัมผัสโดยร่างกายของมันเลย

นักวิจัยได้ทำการสแกนร่างกายของแมงป่อง และใช้รูปแบบตามธรรมชาติของมันในเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างพื้นผิวในรูปแบบต่างๆ นักวิจัยพยายามที่จะพัฒนาพื้นผิวที่ดีที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่เกิดขึ้นจากทราย หลังจากนั้นก็ใช้แบบจำลองบนคอมพิวเตอร์เพื่อจำลองการไหลของอากาศผ่านโมเดลผิวหน้าแบบดิจิตอลและทำพื้นผิวตัวอย่างออกมาทดสอบในช่องลม

แม้ว่าพื้นผิวที่ทำขึ้นมาทั้งหมดนี้จะใช้ได้ดีกว่าวัสดุที่มีพื้นผิวเรียบ แต่รูปแบบพื้นผิวที่ดีที่สุด ที่ป้องกันการกัดกร่อนของทรายก็คือ พื้นผิวที่เป็นร่องตัด ร่องทำมุม 30 องศากับทิศทางการไหลของอากาศ ถ้าหากผิวภายนอกของเครื่องจักรทำการเซาะร่องให้มีพื้นผิวแบบนี้ก็จะสามารถป้องกันทรายได้แบบเดียวกับแมงป่องได้

ถ้าใครสนใจก็ติดตามอ่านได้ในวารสาร Langmuir [Han Zhiwu et al,Erosion Resistance of Bionic Functional Surfaces Inspired from Desert Scorpions] ค่ะ

VIA scientificamerican