งาน Communic Asia 2012 จัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 19-22 มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ  ซีได้มีโอกาสไปแวะชมที่บูธของคนไทยและที่น่าภูมิใจก็คือมีซอฟแวร์ของคนไทยได้ถูกเขียนลงวารสารของงาน Communic Asia ในปีนี้ด้วย เรียกได้ว่าปีนี้คนไทยที่ออกงานเน้นหนักไปที่ซอฟแวร์และได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติเป็นอย่างมากเลยค่ะ