ใครที่กำลังจะไปสัมภาษณ์งานแต่ยังไม่มีความมั่นใจ ตอนนี้ทาง MIT ไดพัฒนาโปรแกรมใหม่สำหรับให้ทดลองสอบสัมภาษณ์ก่อนแล้วให้คะแนนออกมา


นี่คือโปรแกรมชื่อว่า My Automated Conversation coacH (MACH) เป็นซอฟท์แวร์ในรูปแบบของการปฏิสัมพันธ์ โดยคนที่โผล่ขึ้นอยู่บนหน้าจอจะให้คุณถาม-ตอบได้ แล้วทำการเก็บข้อมูลจากการแสดงออกทางสีหน้า, รูปแบบการพูด และพฤติกรรมต่างๆแล้ววิเคราะห์ออกมา

วัตถุประสงค์ของ MACH ก็คือช่วยให้คนตระหนักถึงสิ่งที่คนมองข้ามไปตอนให้สัมภาษณ์ เช่น การไม่มองตาผู้สัมภาษณ์ การแสดงอาการเครียดหรือประหม่า หรือพฤติกรรมบางอย่างที่อาจส่งผลให้คุณไม่ผ่านการสัมภาษณ์ได้

เมื่อรู้ถึงจุดด้อยของตัวเองแล้วก็สามารถนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น เท่านี้เรื่องการหางานใหม่ก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

VIA venturebeat