ต่อไปเสื้อผ้าจะไม่ใช่แค่วัตถุเท่านั้น แต่มันจะมีชีวิตด้วยการใส่แบคทีเรียขนาดเล็กเข้าไปกลายเป็น LIVING CELL ทำปฏิกิริยากับเหงื่อช่วยระบายอากาศ

LIVING CELL

LIVING CELL

นักวิจัยด้านชีววิทยาจาก MIT ได้ค้นพบสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ทำปฏิกิริยากับความชื้น เมื่ออยู่ในสภาพอากาศที่แห้งมันจะหดตัวลง แต่พอได้รับความชื้นเมื่อไหร่ก็จะขยายตัวใหญ่ขึ้น

เมื่อทีมงานได้นำแบคทีเรียนี้มาเคลือบลงบนชิ้นผ้าขนาดเล็กพบว่าเมื่ออยู่ในอุณหภูมิห้องแผ่นผ้าจะเรียบเป็นปกติ พอโดนความชื้นแบคทีเรียขยายตัวผ้าจะงอขึ้น เมื่อความชื้นหายไปผ้าก็กลับไปเรียบปกติ นั่นหมายความว่าเมื่อนำมาผลิตเป็นเสื้อผ้าก็จะตอบสนองกับความชื้นของผิวหนังเรา

LIVING CELL

เค้าได้นำเทคนิคนี้มาทำเป็นเสื้อผ้าสำหรับออกกำลังกาย โดยใช้ชิ้นผ้าที่เคลือบแบคทีเรียนี้มาทำเป็นผ้าติดช่องระบายอากาศที่ด้านหลัง เมื่อเราเหงื่อออกช่องอากาศนี้ก็จะเปิดออกทำให้ระบายความร้อนได้ดีขึ้น พอเหงื่อหมดช่องนี้ก็จะปิดได้เองอัตโนมัติ

ในการทดสอบสภาพความร้อน/ชื้น สลับกัน 100 ครั้งก็ยังไม่พบว่าความสามารถในการงอนั้นลดลงแต่อย่างไร ทางนักพัฒนาจำเป็นต้องทดสอบต่อไปเพื่อให้ได้เสื้อผ้าที่มีอายุการใช้งานได้นานที่สุด ไม่ใช่ใส่ไม่กี่เดือนแล้วต้องทิ้ง

ผ้าตัวต้นแบบนี้ได้นำไปทดสอบการใช้งานในรูปแบบต่างๆด้วย เช่น ถุงชาสำเร็จรูปที่บอกได้ว่าชาพร้อมดื่มแล้ว เป็นต้น ทางนักวิจัยหวังว่าจะพัฒนาและออกมาขายจริงให้ทันกับมหกรรมกีฬา Olympics 2020 ที่ญี่ปุ่นค่ะ