กลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจขึ้นมาทันทีเมื่อ กสทช ได้มีการประชุมวาระพิเศษ โดยพบว่าหุ่นโดรยจำนวนมากกว่า 350 ลำที่มีการลงทะเบียนกับ สำนักงานการบินพลเรือน ซึ่งเป็นจำนวนที่น้อยมากกับความเป็นจริง

กสทช จึงมีการสั่งห้ามให้ใช้โดรนจนกว่าจะมีการลงทะเบียน ภายในเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จะเรียกได้ว่าเป็นการควบคุมให้ใครที่มีเครื่องบินไร้คนขับหรือโดรนจะต้องทำให้ถูกกฎก่อนบินก็ว่าได้ ใครที่มีก็อย่าลืมไปลงทะเบียนไว้

Via กสทช