มณฑลเหอหนานในประเทศจีนกำลังพัฒนาระบบเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยจากสื่อมวลชนและนำสีของไฟจราจรมาใช้จำแนกประเภทผู้สื่อข่าว  ระบบนี้จะเชื่อมต่อเทคโนโลยีการจดจำใบหน้าเข้ากับกล้องวงจรปิดทั่วเมืองนับพันตัว โดยระบบจะแจ้งเตือนทางการทันทีเมื่อตรวจพบ “บุคคลที่น่ากังวล”

ในเบื้องต้นมีการจำแนกผู้สื่อข่าวออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆ คือ

  1. กลุ่มสีแดง: ผู้สื่อข่าวที่น่ากังวลเป็นหลัก
  2. กลุ่มสีเหลือง: ผู้สื่อข่าวที่น่ากังวลทั่วๆไป
  3. กลุ่มสีเขียว: ผู้สื่อข่าวที่ไม่มีความน่ากังวล หรือไม่มีภัยต่อทางการ

หากผู้สื่อข่าวที่อยู่ในกลุ่มสีแดง และสีเหลืองมีการจองตั๋วเดินทางเข้ามาในเหอหนาน ระบบจะแจ้งเตือนทางการทันที

นอกจากนี้ทางการยังมีแผนที่จะนำระบบนี้ไปใช้ในการจำแนกนักศึกษาต่างชาติอีกด้วย โดยจะแบ่งนักศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม (กลุ่มนักศึกษาต่างชาติยอดเยี่ยม, กลุ่มบุคคลทั่วไป และกลุ่มคนที่น่ากังวล) ซึ่งใช้ผลสอบ การเข้าเรียน ประเทศบ้านเกิด และความประพฤติของนักศึกษาเป็นเกณฑ์ โดยนักศึกษาที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่น่ากังวลก็จะถูกตรวจสอบโดยการแกะรอยโทรศัพท์มือถืออีกด้วย

จีนกล่าวว่าโดยจุดประสงค์จริงๆ ในการที่นำระบบสแกนใบหน้ามาใช้ก็เพื่อลดภาระการทำงานให้เจ้าหน้าที่และเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชนและประเทศ แต่ในความเป็นจริงก็ยังมีประชาชนบางกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้เพราะเป็นเหมือนการสอดแนมชีวิตประจำวันของประชาชนและกลัวว่าจะถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง

source: BBC