ในวันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับชีวิตคนเรามากมาย วิธีการที่เราใช้ในการชำระเงินในปัจจุบันนี้ก็ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วปัจจุบันผู้บริโภคมั่นใจในการชำระเงินผ่านระบบดิจิทัลแทนที่การใช้เงินสด ไม่ว่าจะเป็นการชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด ผ่านบัตรคอนแทคเลส หรือกระทั่งการชำระเงินออนไลน์ ซึ่งการขยายช่องทางการชำระเงินผ่านระบบดิจิทัลให้มีความแพร่หลายขึ้นในประเทศไทยนี้ ล้วนมาพร้อมกับโอกาส และความท้าทายต่าง ๆ อีกมากมายในอนาคต

คุณ สุริพงษ์ ตันติยานนท์ ผู้จัดการวีซ่าประจำประเทศไทย ได้เผยแพร่บทความในหัวข้อ “ใช้จ่ายอย่างปลอดภัยในปี 2020: การคาดการณ์  โอกาส  และความท้าทายในอนาคต” โดยมีข้อน่าสนใจดังนี้ 

1.การป้องกันการฉ้อโกงไม่จำเป็นต้องเสียสละการขาย

เทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องลูกค้า และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้แก่ผู้บริโภค พร้อมกับการผลักดันให้เกิดการขาย และการชำระเงินที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น โทเค็น (Token) และ EMV® 3-D Secure จะช่วยป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล และช่วยให้คุณระบุได้ว่าข้อมูลที่ถูกโจรกรรมกำลังถูกใช้อยู่ในระบบหรือไม่ แต่คำถามคือ แล้วมันจะช่วยเราได้อย่างไร

โทเค็น หรือ รหัสแทนการชำระเงิน จะทำให้การทำธุรกรรมผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซและอนนไลน์มีความปลอดภัยยิ่งขึ้นโดยการแปลงข้อมูลจริงเป็นรหัส โดยจะช่วยให้ธุรกิจของคุณส่งมอบประสบการณ์การชำระเงินผ่านระบบดิจิทัลได้แบบไร้รอยต่อและปลอดภัยยิ่งขึ้น 3-D Secure ยังช่วยให้ร้านค้าสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสถาบันการเงินได้แบบเรียลไทม์มากขึ้นถึง 10 เท่า โดยข้อมูลที่มากขึ้นจะช่วยให้ขั้นตอนการตัดสินใจระหว่างทั้งสองฝ่ายฉลาดกว่าเดิม ลดธุรกรรมที่ฉ้อโกง และทำให้การขายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2.อวสานของพาสเวิร์ดอาจใกล้เข้ามาแล้ว

สืบเนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีความสบายใจที่จะใช้ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ (Biometrics) ในกิจกรรมประจำวันมากขึ้น ทั้งยังยอมรับให้เทคโนโลยีระบุตัวตนแบบดิจิทัลเข้ามาช่วยให้การชำระเงินผ่านคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แอปพลิเคชัน และอุปกรณ์ IoT อื่น ๆ มีความรวดเร็ว สะดวกสบาย ง่าย และปลอดภัยยิ่งขึ้นนี่เอง การแก้ปัญหาภัยคุกคามจากการฉ้อโกง จึงอาจทำได้โดยการละเว้นการใช้รหัสผ่าน แล้วเปลี่ยนไปใช้วิธีการพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้งานที่มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น อาทิ การจดจำใบหน้า ลายนิ้วมือ หรือเสียง ซึ่งผู้บริโภคทั่วโลกต้องการความรวดเร็วในขั้นตอนการทำธุรกรรมการเงิน

ในปัจจุบัน โซลูชั่นเหล่านี้มีให้บริการแล้ว และสามารถนำมาปรับใช้เพื่อให้การรับชำระเงินในธุรกิจของคุณมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังจะสร้างความแตกต่างเหนือผู้เล่นคนอื่นๆ ได้อย่างชัดเจน

3.เตรียมพร้อมรับความท้าทายใหม่ ๆ

เทคโนโลยีใหม่ๆ ล้วนมาพร้อมกับความท้าทาย เมื่อผู้บริโภคเริ่มคุ้นเคยกับความรวดเร็วและความสะดวกสบายของการชำระเงินทางดิจิทัล  มิจฉาชีพก็มักมองหาโอกาสในความคุ้นเคยนี้เพื่อการฉ้อโกงเช่นกัน ดังนั้น คู่ค้าที่เชื่อถือได้ในด้านความปลอดภัยทางการชำระเงินจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจเพื่อมอบบริการที่ดีและปลอดภัยที่สุด

การใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย และคาดว่าเราอาจได้เห็นวิธีการำระเงินแบบใหม่ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ AI นี้ แต่กระนั้นก็ตามผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ยังต้องอาศัยเวลาเพื่อสร้างการยอมรับและการใช้งานจริงในหมู่ผู้บริโภค ความท้าทายของ AI ในปีหน้าและปีต่อๆ ไป คือการสร้างการรับรู้และการยอมรับที่แพร่หลาย ผ่านความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เหล่านี้ไปใช้ในทางที่ถูกต้อง

4.มนุษย์ต้องไม่เป็นจุดอ่อน

โดยภาพรวม การชำระเงินอยู่ในช่วงการเติบโต และเป็นส่วนของอุตสาหกรรมที่เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็ว สำหรับวีซ่ามุ่งมั่นที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม เพื่อยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า ขณะที่ยังคงไว้ซึ่งความปลอดภัยและความเชื่อมั่น ความรู้เป็นกุญแจสำคัญในการรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยของลูกค้าของเรา โดยรวมถึงการรับรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการชำระเงินเพื่อให้รู้เท่าทัน และเพื่อป้องกันผู้บริโภค คู่ค้า และพันธมิตรจากการฉ้อโกง โดยวีซ่าเน้นย้ำการสร้างการรับรู้ให้แก่ลูกค้า ผู้ค้า และสถาบันการเงินต่าง ๆ ในเครือข่ายของเรา ผ่านการศึกษาและเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อคงไว้ซึ่งความปลอดภัยสูงสุด